Click To UnExpand AllCuprins
Click to ExpandClick to ExpandIntroducere
Ce este DGA
Caracteristici
Copyright
Click to ExpandClick to ExpandGhid de folosire
Instalare
Configurare
Deschiderea unui document pentru adnotare
Adnotarea
Salvarea datelor si iesirea
Sistemul de Bookmark
Vizualizarea si modificarea unui text adnotat
Click to ExpandClick to ExpandAnexe
Formatul XML folosit de DGA
Bibliografie